sunrise

Reincarnation Q & A

I was delighted to be invited to write a Q & A column for Spiritualist Resources.com on reincarnation! I will answer questions on past lives and reincarnation, spirit attachments, incarnated angels, and anything else pertaining to incarnation and the journey … Continue reading Reincarnation Q & A

earthbound spirits

How to deal with earthbound spirits

When you are highly sensitive or raising your vibration, you will probably notice that your senses are heightened and you start feeling things much more intensely. Chances are, that you will also start sensing the energies around you much more … Continue reading How to deal with earthbound spirits

blueprint

Het herstellen van je oorspronkelijke blauwdruk

Mijn nieuwste artikel is te lezen op Nieuwetijdskind magazine! ”Om je authentieke zelf krachtig neer te kunnen zetten op aarde, is het vaak van belang je incarnatie in dit leven, je oorspronkelijke blauwdruk en originele zieleplan te helen.” Lees verder… Continue reading Het herstellen van je oorspronkelijke blauwdruk