Lady Nada: You Are Each Special and Unique – Channeled by Fran Zepeda 4.18.14

I do not often reblog channelings, but for this one I’d like to make an exception. The message resonates so wonderfully with me that I keep coming back to read it again and again. I also provide a Dutch translation below. Enjoy! ♥

Nederlandse vertaling van de channeling van Lady Nada door Fran Zepeda:

♥ Van alle zielen in het Universum, ben jij bijzonder. Jullie zijn ALLEMAAL bijzonder op je eigen manier. Geen enkele andere ziel bezit wat jij te bieden hebt. De sleutel is om dat te weten en het vanuit die gemoedstoestand aan te bieden, ongeacht wat je buurman of vriend of college of geliefde zelf doet of zegt of zelf aanbiedt. Jullie weten dat jullie allemaal uniek zijn.
In deze tijd van immense veranderingen is het helemaal belangrijk om dit te weten en erkennen. Want jullie hebben allemaal een missie en een doel dat niemand anders heeft. Jullie zijn genoodzaakt dat samen aan te bieden om het geheel van Eenheid te voltooien, alle prachtige zielen samen als Een maar allemaal als een stukje van de puzzel, zorgvuldig geplaatst en toegepast, om het totale prachtige beeld van Eenheid te voltooien, ieder op zijn of haar unieke manier.
Dus laat alsjeblieft je onzekerheden los…. zoals: “Doe ik wel genoeg?”; “Ben ik goed genoeg?”; “Wat moet ik doen?” In veel gevallen is alles wat er van je verlangd wordt dat je BENT wie je bent, zonder aarzeling, zonder terughoudendheid, met alle LIEFDE die je kunt opbrengen en in en in Gaia, het Universum en de Multiversa jezelf kunt verankeren. Jouw deel doen betekent soms “niets doen”. Ontspan je en versmelt met jezelf en verruim je horizon door te accepteren dat je uniek bent, en door het luisteren naar je innerlijke zelf zul je weten wat te doen, als je al iets moet doen. Het zal simpelweg uit je voortvloeien. ♥

Our Emerging Divinity

Lady Nada (Received 4.18.14):

Of all the souls in the Universe, you are special. You are EACH special in your own right. No one soul possesses what you have to offer. The key is to know that and then to be in the frame of mind and heart to want to offer it, regardless of what your neighbor or friend or colleague or loved one does or says or offers themselves. You know you are each unique.

In these times of immense change it is even more important to know this and to acknowledge this. For you each have a mission and purpose that no one else does. You are compelled to offer it in concert to complete the whole of Oneness, all of beautiful souls joined together as One but each fitting the piece of the puzzle, intricately placed and applied, to complete the whole beautiful picture of ONEness…

View original post 579 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: