zeenimf natuurwezens esoterie newage spiritualiteit sjamanisme

The Sea Nymph / De zeenimf

Scroll down for the Dutch version ♥

It’s not always easy, being highly sensitive in this world. But one if the greatest joys it has given me is being more and more able to connect with the conscious, living spirit of Nature.

There is a small strip of pebble beach on the Greek Island of my muse that is hardly visited by tourists at all. We never stopped there because it’s by the roadside and it takes some scrambling down banks and bushes to get there. However, since the place with it’s strange rock formations that seem to float on the Mediterranean Sea fascinated my mum, last year we finally decided on a swim. It was magic.

Looking back to the shore, with it’s rocky slopes with rich golden broom and towering cypress trees reaching for heaven, I felt like I was revisiting ancient Greece. As I turned again to the sea, I felt something in the water with me. Something sentient. A presence that seemed made from water looked at me with great curiosity. It, or rather she felt powerful, beautiful, and completely one with the sea. I got an impression of a proud watery head crowned with waves. Then she turned and was gone.
I got out if the water thinking of the old stories, grinning to myself at the thought that it was probably fortunate that I was not a man, or the sea nymph might have wanted to seduce me and lure me to the watery depths.

A year later I was at the same little beach again, longing for a swim though the water was still rather cold. I did not sense any nymphs, but I did notice the water: it feels so much more alive there, even compared to the water just one beach further down the coast. I felt warm pockets of welcoming seawater surround me, carry me, and my heart opened in gratitude and love. Pondering on this love that is everywhere, living, breathing, all-encompassing love, I reached the beach and found three heart-shaped pebbles, one after the other: the last having a heart within the crystal formed within it.

I had to leave one as it was too heavy for my hand luggage. The other two I brought home with me as a reminder of the love that is available to us all, anytime, anywhere!

zeenimf spiritualitiet natuurwezens nimfen elfen spiritualiteit sjamanisme

The beautiful artwork with this post is by Tamara Patrick. It is the Ratu Kidul, the Indonesisian Goddess of the Sea. Visit her website for more inspired art.

 

Het is niet altijd makkelijk om hoog sensitief te zijn in deze wereld. Maar een van de grootste cadeaus van vreugde die het me gegeven heeft is het steeds meer in staat zijn om verbinding te maken met de bewuste, levende geest van de natuur.
Er is een smal strookje keienstrand op het Griekse eiland van mijn muze waar nauwelijks toeristen komen. We waren er nooit gestopt omdat het grenst aan een weg en je over een walletje met bosjes moet klauteren om er te komen. Maar omdat de locatie, met haar vreemde rotsformaties die wel lijken te drijven op de Ionische zee, mijn reisgenoot fascineerde besloten we er uiteindelijk een keer te gaan zwemmen.

Terwijl ik in zee dreef en terugkeek naar de kust, met haar rotswanden begroeid met goud bloeiende brem en cipressen die naar de hemel reikten, waande ik me terug in het oude Griekenland. De sfeer was verstild, archaïsch, en tijdloos. Toen ik me weer naar de zee keerde, voelde ik iets in het water. Iets dat bewust was. Een aanwezigheid.

Een gestalte die geheel van water gemaakt leek keek naar me met onverholen nieuwsgierigheid. Ze was machtig en beeldschoon, en totaal één met de zee. Ik kreeg de indruk van een trots hoofd gekroond met golven. Toen draaide ze zich om en was ze verdwenen.

Ik klom het water uit en dacht aan de oude sagen. Ik grinnikte bij de gedachte dat het waarschijnlijk maar goed was dat ik geen man was, anders had de zeenimf me misschien wel willen verleiden om me mee te lokken naar de waterige diepten.
Een jaar later was ik terug bij het kleine strandje, en verlangde naar een duik hoewel het water nog fris was. Ik voelde geen zeenimfen om me heen, maar ik merkte wel op dat het water zoveel meer levend voelde dan op andere plekken aan de kust, zelfs die ietsje verderop. Ik voelde warme golfstromen van verwelkomend zeewater me omringen en dragen, en mijn hart ging open van dankbaarheid en liefde. Terwijl ik mediteerde op die alomvattende liefde die overal is, leeft en ademt in alle levende wezens bereikte ik het strand en vond drie hartvormige stenen, de een na de ander. De laatste had een extra hart van moedergesteente ingebed in kristal.

Ik moest de grootste laten liggen want die paste niet in mijn handbagage. De andere twee heb ik mee naar huis genomen als aandenken aan de liefde die altijd beschikbaar is, overal, voor iedereen, altijd!

nimf zee zeenimf elementalen deva natuur
Het prachtige schilderij bij dit artikel is van Tamara Patrick, intuitief schilderes en is een geinspireerde afbeelding van de Ratu Kidul, de Indonesische Godin van de Zee. Bezoek haar website voor meer geinspireerde kunst.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s