Verborgen misbruik

Stel je eens voor: je leeft je hele leven in de veronderstelling dat je volledig opereert uit vrije wil. Dat je zelf je leven vorm geeft en creëert. Dat alle obstakels op je weg ontstaan uit het feit dat je niet sterk genoeg, niet doortastend genoeg, niet slim of leuk genoeg bent. Dus doe je elke keer dat je iets wilt bereiken nog harder je best.
En je bereikt wel veel, maar blijft het knagende gevoel houden dat er iets niet klopt. Dat iets je steeds weer omlaag trekt. Je telkens weer terug trekt. Alsof je elke dag twee stappen vooruit zet en één terug. Maar je begrijpt niet hoe dat komt.

De schaduw van het verleden

Stel je dan eens voor dat je op een dag achterom kijkt. Dat je de ware oorzaak ziet van je onbegrepen vermoeidheid, vlagen van bevreemding, moedeloosheid. De blauwe plekken waarvan je niet weet hoe je eraan gekomen bent. Je wordt zonder dat je het doorhebt al die tijd seksueel misbruikt. Als je bewusteloos bent. Achter je rug om. Door iemand die je zou moeten kunnen vertrouwen. Iemand uit je naaste familie.

Stoornis

Het lijkt krankzinnig, en dat is het ook. De daders van dit soort misbruik lijden aan stevige stoornissen – die ze goed weten te verbergen. Het is ook een heftig gegeven – toch deel ik deze informatie hier, om de tactiek van verborgen misbruik bloot te leggen. Zodat mogelijke slachtoffers eerder de puzzelstukjes bij elkaar kunnen voegen, wakker kunnen worden en zichzelf of hun kinderen kunnen redden.

Structurele overvallen

Ondanks het feit dat ik als psychologe en regressietherapeute met cliënten die in de jeugd of vorige levens waren misbruikt heb gewerkt, had ik van dit type misbruik nog nooit gehoord tot ik het in de praktijk tegen kwam. Het gaat om het structureel toepassen van tactieken om het slachtoffer te overvallen, bewusteloos te slaan, te smoren, of drugs toe te dienen en vervolgens stiekem te mishandelen en misbruiken. Geheugenverlies doet de rest: de dader wordt nooit als zodanig herkend en het slachtoffer weet niet eens dat hij of zij misbruikt wordt.

Medeslachtoffers

In het geval van dergelijk misbruik tijdens de jeugd, kan ook een ander gezinslid, zoals de moeder, zus of grootvader uitgeschakeld door hen in het verborgene te smoren, drogeren of bewusteloos te slaan. Op die manier komen ook zij er niet achter wat er werkelijk gebeurt, en kunnen ze niet ingrijpen.

Uitgeschakeld

De tactiek lijkt op het bekende fenomeen van ‘’date rape’’ met drugs: het doelwit wordt uitgeschakeld door iets in haar drankje te doen en in half bewusteloze toestand verkracht. Achteraf heeft het slachtoffer symptomen als geheugenverlies, onbegrepen angsten, depressies, moedeloosheid, slapeloosheid, nachtmerries, overdreven schrikreacties etc. In feite heeft hij of zij posttraumatische stress.

Familie

In dit geval hebben we het echter over mishandeling en verkrachting onder invloed van bewusteloosheid binnen de familie, over een zeer lange tijd, waarbij de dader of daders buiten schot blijven en in de intieme kring van het doelwit kunnen blijven opereren omdat ze niet als zodanig herkend worden. Het doelwit kan niet eens voor zichzelf opkomen en maatregelen treffen: omdat ze het niet weet.

Post-traumatische stress

De klachten die hij of zij overhoudt aan dergelijk misbruik hebben veel gemeen met PTSS na seksueel misbruik – maar worden niet als zodanig herkend, ook niet door het slachtoffer zelf. Dus gaat ze andere verklaringen zoeken voor de lichamelijke en geestelijke symptomen. Griepjes. Aangeboren ‘’zwakte’’. Persoonlijkheidskenmerken. Onzekerheid. Stress. Hoog-sensitiviteit. Trauma uit vorige levens.

Overlap

Natuurlijk is er overlap met deze en andere soorten oorzaken – door misbruik verzwakt je gestel. Je verliest aan energie. Je wordt vatbaarder voor infecties. Je wordt door de dader volgepropt met negatieve boodschappen die je zelfbeeld en motivatie over tijd afbreken. De dader kan iemand zijn die je gekend hebt in vorige levens – of hij lijkt er sterk op en raakt aan dezelfde thema’s die daarin ontstaan zijn.

De daders

Het type dader dat tot dergelijke vorm van misbruik over zal gaan, is in mijn ervaring wezenlijk zeer laf. Ze zijn niet in staat in het ‘’daglicht’’ te bereiken wat ze willen, dus leven ze hun frustraties stiekem uit op bewusteloze slachtoffers. Er zit ook een sadistische component in deze vorm van misbruik: genieten van de macht die ze tijdelijk over hun bewusteloze prooi kunnen uitoefenen zonder dat deze voor zichzelf op kan komen of nadien iets tegen hen kan uitrichten.

Kenmerken daders van structureel verborgen misbruik

Zoals veel daders van seksueel misbruik zijn deze mensen zeer manipulatief. Ze leiden een verborgen bestaan waarin ze hun gestoorde impulsen kunnen uitoefenen: achter gesloten deuren, binnen het gezin of ander gesloten sociaal netwerk, in het buitenland of via internet. Ze hebben vaak veel kenmerken van pedofilie, fetisjisme, narcisme en antisociale persoonlijkheidsstoornis en/of zijn wezenlijk psychopaat. Ze scheppen genoegen in het mishandelen en misbruiken van hulpeloze, bewusteloze mensen of dieren omdat het ze een gevoel van macht geeft. In wezen zijn ze zelf van binnen leeg – en totaal gewetenloos.

Schijn en bedrog

Deze daders kunnen decennia wegkomen met het misbruik omdat ze zich naar buiten toe anders voordoen dan ze zijn. Ze kunnen een oppervlakkige charme hebben en hebben trucs ontwikkeld om een persona en de schijn van een relatie in stand te houden: door het gebruik van uitdrukkingen die ze hebben geleend uit boeken en films, bijvoorbeeld. Ook slachtofferverhalen zullen ze uit de kast trekken wanneer de grond hen te heet onder de voeten wordt: dan wordt hun eigen zogenaamde trieste jeugd weer opgepoetst en opgevoerd – zonder dat ze ooit iets doen om daaraan te werken. Hiermee zetten ze hun gezinsleden en andere mensen in hun leven op het verkeerde been – verbijsterend genoeg soms een leven lang.

Wat is er mis met mij?

De gezinsleden die ze misbruiken zullen altijd het vage gevoel hebben dat er iets mis is. In hun verwarring en onder de invloed van negatieve boodschappen die in het onbewuste zijn blijven hangen, zullen ze dit echter op zichzelf betrekken: er is iets mis met mij dat het maar niet lukt om een échte relatie (of zelfs maar echt contact) te krijgen met mijn vader, broer, neef, oom. Dat deze vader, oom, etc. helemaal niet zo aardig is, en alleen maar genegenheid veinst, wordt vaak pas later duidelijk: door hun woorden en daden naast elkaar te leggen, bijvoorbeeld. En door naar de intuïtie en de signalen van hun lichaam te luisteren.

Bewustwordingsproces

Verborgen misbruik zal eerder naar boven komen bij mensen die het pad van bewustwording opgaan en steeds beter gaan luisteren naar de signalen van hun gevoel, hun intuïtie, hun lichaam. Omdat de mishandelingen plaatsvinden tijdens bewusteloosheid, zuurstofgebrek of gedwongen drugsinname, en vaak worden opgevolgd  door een klap op het hoofd in combinatie met lichte hersenschudding worden ze niet in het lange-termijn geheugen van het brein opgeslagen. Het lichaam echter heeft haar eigen bewustzijn en geheugen, en het energielichaam en de ziel ook.

Waarheid

Door bewustwordingsprocessen en activiteiten die daartoe leiden zoals allerlei vormen van meditatie en therapie, droomwerk, de ontwikkeling van de intuïtie e.d. kan de waarheid eindelijk stap voor stap bewust worden. Daarbij houdt het onbewuste meestal rekening met wat je bewustzijn aankan: de schokkende waarheid komt vaak stap voor stap, en het is het beste dat niet te forceren. Je complete jeugd en verleden, familierelaties, zelfbeeld  en beeld van de werkelijkheid worden immers volledig op zijn kop gezet.

Zelfonderzoek

Wanneer je vermoedt dat je misschien slachtoffer bent van verborgen misbruik, is het goed niet meteen hard van stapel te lopen. Neem de tijd om over te gaan tot zelfzorg en grondig zelfonderzoek. Ga in contact met een betrouwbare therapeut die kennis heeft van misbruik, narcisme en andere ernstige stoornissen. Zorg er dan wel voor, dat je uit de buurt bent van de vermoedelijke dader(s).
Als de relatie al slecht is, en dat zal deze zijn, is het reden te meer afstand te nemen en jezelf te beschermen.

Symptomen die kunnen wijzen op verborgen misbruik

Deze symptomen kunnen ook andere oorzaken hebben, zeker los van elkaar. Als je echter alle symptomen herkent, kan het raadzaam zijn te overwegen of je wellicht te maken hebt met verborgen misbruik:

PTSS-achtige symptomen zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak: chronische slapeloosheid, nachtmerries, plotselinge angstaanvallen, onverklaarbare angsten, bijv. voor kleine ruimtes waar je niet meteen uit kunt, overdreven schrikreacties bij plotselinge aanrakingen, harde geluiden, plotse bewegingen, angst voor medische handelingen zonder aanwijsbare oorzaak, angst voor controleverlies en machteloosheid
-In het bijzonder: symptomen die duiden op seksueel misbruik zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak (let op: deze kunnen ook uit vorige levens stammen of overgenomen zijn van voorouders)
-Gaten in je lange-termijn geheugen
-Weinig herinneringen aan je jeugd, flitsen van jeugdherinnering zonder continuïteit
-Vaak blauwe plekken en wondjes hebben waarvan je je niet kunt herinneren hoe je eraan bent gekomen
-Vreemde fysieke klachten als onverklaarbare pijntjes, steken, krampen
-Onverklaarbare infecties
-Vaak ziek, zwak en misselijk zijn zonder duidelijke oorzaak (raadpleeg altijd eerst een arts),
-Vaak moe zijn zonder te begrijpen waarom
-Onverklaarbare dips in je zelfvertrouwen, zelfgevoel, zelfbeeld, vreemde negatieve ideeën over jezelf of de wereld waarvan je niet weet hoe je eraan bent gekomen
-Achterblijvende school- of werkprestaties ondanks daadwerkelijke intelligentie, ambitie en talenten,
-Problemen met het verwezenlijken van je zieledoel en passies zonder duidelijk aanwijsbare oorzaken
-Seksuele problemen zonder duidelijk aanwijsbare oorzaken
-Problemen met het vertrouwen van andere mensen
-Problemen met het aantrekken van een liefdevolle, integere partner

Een aantal kenmerken van daders van verborgen misbruik:

Ze hebben verborgen nare fantasieën en impulsen, waar je maar heel af en toe een glimp van opvangt, bijvoorbeeld door hun websurfgedrag (naargeestige hardcore porno) of door plotse nare seksistische opmerkingen en grapjes
Ze kunnen plots en volkomen onverwacht zeer gemeen uitvallen
Ze kunnen het niet laten heel af en toe een nare opmerking te plaatsen in de sadistische sfeer
Ze kunnen het niet laten jou of een ander opeens af te kraken op een zeer denigrerende manier, vooral als die succesvoller is of meer respect geniet dan zijzelf
Ze gaan geen echte relatie met je aan, maar willen toch contact met je houden
Ze proberen de ‘’relatie’’ in stand te houden door je ‘’om te kopen’’, dingen voor je te doen die je afhankelijk maken, of op je schuldgevoel te werken door zélf zielig te doen,
Ze zijn niet in staat tot echte wezenlijke contacten ondanks hun oppervlakkige charme of slachtoffergedrag
Ze kunnen opeens ontploffen in redeloze woede, vooral wanneer ze hun zin niet krijgen
Je voelt dat je eigenlijk diep van binnen bang voor hen bent en hen niet wezenlijk kunt vertrouwen,

Tips wanneer je verborgen misbruik vermoedt

Zorg ervoor dat een vermoedelijke dader geen sleutel van je huis heeft. Verander de sloten als het nodig is. Doe nooit zomaar open. Ontmoet hen nooit alleen en zonder getuigen. Sta of zit nooit met je rug naar hem toe. Eet of drink niets dat hij heeft klaargemaakt. In gevallen waarin je echt nog niet weg kunt, kan het raadzaam zijn een verborgen camera te plaatsen, bijvoorbeeld in de slaapkamer en babykamer. Zorg er in principe voor dat je altijd een vluchtweg hebt, en dat je een vertrouwenspersoon hebt waar je terecht kunt.

Veilig Thuis

Daarnaast kun je altijd terecht bij Stichting Veilig Thuis.VeiligThuis biedt hulp en advies. Voor als het bij jou thuis niet goed gaat of als je je zorgen maakt om iemand anders. VeiligThuis is 24 uur per dag bereikbaar op het gratis nummer 0800-2000 en via de website: http://www.vooreenveiligthuis.nl

© drs. Wendy Gillissen, 2018
Het is niet toegestaan (delen van) het artikel over te nemen zonder toestemming van de auteur. Delen via de social media knoppen van dit blog natuurlijk wel, graag zelfs! Fijn dat je mijn copyright respecteert.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s