Crisis als kans voor heelwording

Veel mensen worden op dit moment op verschillende manieren getroffen door de crisis rond het corona virus. Sommigen van ons komen direct in contact met het virus zelf. Maar verreweg de meesten van ons worden geraakt door de maatregelen rondom het virus: de restricties van de quarantainemaatregelen en alles wat dat met zich meebrengt, de collectieve angsten die worden aangeraakt en vooral: onze persoonlijke angsten en pijnstukken.

Collectieve angsten

Door de berichtgeving rondom corona en de quarantainemaatregelen worden er door tv en internet voortdurend boodschappen de wereld in geslingerd met de strekking: het is een moeilijke tijd. Er dreigt gevaar. Er is een ramp gaande. De wereld is gevaarlijk. Ik kijk weinig tv, maar hoe vaak zelfs ik het zinnetje al gehoord heb: ‘’In deze moeilijke tijden…’’ Het onbewuste laat zich makkelijk programmeren, vooral wanneer we angstig zijn. Als je dit zinnetje maar vaak genoeg hoort, met bijbehorende beelden van ellende, programmeer je jezelf onbewust om te geloven dat het een moeilijke tijd is. De Wet van Aantrekking zorgt ervoor, dat alles waar je op focust sterker in je veld van ervaring komt. Vraag jezelf af: is dit wat ik wil manifesteren? Het gevoel dat het een moeilijk tijd is en moet zijn? Want het Universum is neutraal en geeft je simpelweg waar je om vraagt.

Hooggevoeligheid en heldervoelendheid

Daarnaast zullen mensen die HSP of heldervoelend zijn, zich door herhaald blootstellen aan angstboodschappen zich onbewust meer afstemmen op de collectieve golven van angst, wanhoop, depressie en woede – en deze gaan voelen alsof ze hen eigen zijn. Het is zeer belangrijk, vooral in tijden van al dan niet reële crisis, heel goed op te letten waarop je inplugt. Plug je onbewust in op collectieve stroom van mensen die op een lage frequentie zitten? Of richt je je aandacht op je hart, je hoger wezen en de Bron? Voed je jezelf met de energie die je wel wilt ervaren, bijvoorbeeld door je te verbinden met de natuur ? Al is het maar die prachtige petunia op je balkon? Je te voeden met schoonheid? Met bronnen van inspiratie? Laat je de energie van je prachtige ware wezen doorstromen door zelfexpressie? Juist in deze tijd is daar meer ruimte en tijd voor – maar dan is het belangrijk je focus te verleggen van frustratie en angst naar wat je wél wilt ervaren.

Restricties

De restricties van het quarantainebeleid kunnen bij velen van ons voor frustratie, angst en depressie zorgen. Wanneer je plotseling je beroep niet meer kan uitoefenen, wanneer je je hoogbejaarde vader of moeder niet meer mag bezoeken, je carrière in de sport of muziek plots wordt afgekapt, dan zal dat effect hebben op je psychologisch, emotionele en fysieke welzijn. Hoe ga je daarmee om? Verzet je je inwendig tegen de beperking die je ervaart en maak je ze erger, vlucht je in afleiding zoals film, tv, je telefoon, eten of drugs? Of zoek je naar creatieve oplossingen om jezelf vrij te voelen en expressie te blijven geven aan jezelf op alternatieve manieren?

Persoonlijke angsten en pijnstukken

Al deze effecten van de ‘’crisis’’ kunnen persoonlijke angsten en pijnstukken aanraken – niet alleen van dit leven en je jeugd, maar ook van vorige levens. Aspecten van de crisis die in zeventig, tachtig, honderd jaar of meer niet meer zijn voorgekomen in dit land, zoals een dreigende ineenstorting van de economie, het inperken van vrijheid door een overheid en het idee van een pandemie kunnen oude angsten wakker roepen die vervolgens met kracht in ons aandachtsveld omhoog komen om geheeld te worden.

Vorige levens

Zo had ik een regressie-en reïncarnatie client die door de crisis werd geconfronteerd met de angst voor ziekte en verlies. Het belemmerde haar behoorlijk in haar dagelijks leven, dus gingen we in regressie op zoek naar de kern. De ware oorzaak lag niet bij de huidige situatie, want eigenlijk werd haar leven daar reëel gezien niet ernstig door verstoord. De ware bron van de angst bevond zich in een vorige leven dat nog niet geheeld was. In dat leven werd haar hele gemeenschap geconfronteerd met een ziekte die bijna alle inwoners van haar wereld het leven kostte. De persoonlijke tragedie die ze daarbij ervoer, was nog niet geheeld omdat ze in dat leven onbewust was gestorven. Een deel van haar ziele-energie was daardoor bevroren in de tijd, in het moment van ontzetting. Toen we met haar in contact gingen, de shock loslieten en haar weer in verbinding brachten met zichzelf, haar ziel en haar geliefden, was het thema opgelost en kon dat deel naar het licht. De cliënte ervoer een onmiddellijke opluchting en kon de situatie nu weer in een reëel licht waarnemen, niet meer gekleurd door oude gevoelens van doem.

Universum

Hoe je met de pijnstukken die worden geraakt door een crisis omgaat, bepaalt hoe je deze zal ervaren: als een ramp, of als een kans op heelwording. Wanneer je kiest voor heelwording, kan het Universum met je gaan meewerken om deze mogelijk te maken – want als de krachtige medescheppers van de Bron die we zijn, scheppen we onze realiteit en staat het Universum altijd welwillend klaar ons te geven waar we om vragen.

© drs. Wendy Gillissen, 2020
www.reincarnatietherapie.com
Het is niet toegestaan (delen van) het artikel over te nemen zonder toestemming van de auteur. Delen via de social media knoppen natuurlijk wel, graag zelfs! Fijn dat je mijn copyright respecteert.

One thought on “Crisis als kans voor heelwording

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s