mission

De schaduw helen

Het was een paar jaar geleden ongetwijfeld een voorbode en onderdeel van het grote ontwaken van de mensheid: de toenemende bewustwording van het veelvuldig voorkomen van misbruik, narcisme en sociopathie. Steeds meer mensen werden zich ervan bewust hoeveel autoriteitsfiguren in hun familielijn, familieleden en partners, hoeveel bazen, managers, leiders narcistische trekken vertonen of zelfs vallen onder de noemer ‘’narcist’’ en zelfs ‘’sociopaat’’ of ‘’psychopaat’’.

Deze mensen zijn van binnen leeg en uiterst beschadigd. Ze hebben veelal een onderontwikkelde of afwezige gewetensfunctie. Ze hebben zich vaak al lang geleden afgekeerd van de Bron, en proberen hun lege zelf te voeden met de energie van andere mensen. Bijvoorbeeld door ze te bedriegen, bang maken, gebruiken, misbruiken, aan het lijntje te houden, mishandelen, etc.

En dan gaat in 2020 het plan van de grootste gestoorde machten achter de schermen een versnelling in – de schaduw die een laatste greep doet om het licht van bewustwording de kop in te drukken. Het vraagt van ons allemaal de laatste illusies te doorzien. De meest ontkrachtende programmeringen onder ogen te zien en te helen.

Het is geen makkelijk proces, het duister onder ogen zien. Het gaat met stappen. Het kan niet in één keer. Dan zou het te schokkend zijn voor het bewustzijn.

Zelf ging ik door een vergelijkbaar proces heen toen ik er na zijn overlijden achter kwam dat mijn vader achter zijn façade van de welwillende, schuchtere man een verborgen narcist en psychopaat was. Daardoor heb ik zelf kunnen ervaren wat dat proces inhoudt en wat het van je vergt. Deze stappen zie ik nu zowel individueel als collectief gebeuren.

Eerst is er het ongeloof. Wanneer de façade waar je in geloofde steeds meer begint af te bladderen, en het ware gezicht van de sociopaat tevoorschijn komt. Het is verbijsterend. Je hele leven komt op zijn kop te staan. Het leidt tot cognitieve dissonantie. ‘’Dit kan niet waar zijn.’’ ‘’Dit is letterlijk niet te geloven.’’

Dan, als de bewijzen zich opstapelen en de pijnstukken die jaren verborgen zijn gebleven voelbaar worden, kun je niet anders dan de waarheid beetje bij beetje onder ogen zien. Als je de pijn gaat voelen, kun je er niet meer omheen. Pas als de pijn van de mishandeling voelbaar wordt, komt er een impuls tot het zoeken naar genezing. ‘’Het is echt zo.’’ ‘’Verdomd, het is écht zo.’’

Maar de shock en de pijn, de verwarring, de opgedrongen programmeringen, illusies en inprentingen moeten allemaal onder ogen gezien en losgelaten worden. De eigen waarheid en kracht moeten weer opgehaald worden. Dat is een proces. De meeste mensen hebben daar echt een helpend handje bij nodig.

Dan komt de fase waarin je je eigen waarheid en ware zelf steeds krachtiger neer kunt zetten – zonder angst. Zonder verwarring. Zonder schuldgevoel. Ook dat gaat met stappen. Elke keer dat je in je kracht gaat staan, kan een oude overtuiging getriggerd worden door iets in de wereld dat je oude programmering nog bevestigt. Dat is dan weer een kans om nog een stukje van de puzzel te ontdekken en helen.

Deze loopt over in de fase waarin je steeds meer je wereld en ervaringen gaat creëren op basis van je nieuwe, gezonde overtuigingen, je geheeld stukken zelf, je ziel, je Ware Wezen. Steeds meer je licht neerzetten vanuit het voelen, weten en ervaren dat je niet alleen in verbinding bent met de Bron, je BENT de Bron.  

Dit proces kun je zowel individueel als collectief waarnemen. Steeds meer mensen worden door de toenemende hoeveelheid licht aangetrild om hun schaduwstukken aan het licht te brengen en te helen. Steeds meer mensen worden uitgedaagd hun illusies te laten vallen en in de kracht van hun waarheid te gaan staan. Het is een pijnlijk, mooi, heftig, uitputtend, uitdagend, en uiteindelijk bevrijdend proces. En door het als een proces te zien, kun je de wanhoop, de angst, de frustratie steeds meer loslaten als je de manifestaties ziet van eeuwenlange onderdrukking, gruwel en obsceniteit. Het moet gezien worden om getransformeerd te worden. Het is onderdeel van het proces. Het was er al.

Wanneer de schaduw helemaal aan het licht is gebracht, zowel individueel als collectief, kunnen we de nieuwe wereld creëren vanuit liefde, waarheid en vreugde in plaats van geregeerd door leugens, schaamte en angst.

De kosmische klok ligt goed op schema!

© drs. Wendy Gillissen
www.reincarnatietherapie.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s