Het grote Bewustwordingsproces: van niet naar wel

Het valt me af en toe zwaar om aan te zien hoe groot het niveau van corruptie en verwoesting is dat zich op aarde manifesteert. Het was jaren ondergronds, en het openbaart zich nu in een razend tempo – en steeds meer openlijk. Het is voor velen van ons pijnlijk om getuige van te zijn, vooral als het gaat om de verwoesting van de natuur, en het leed van mens en dier.

De beste manier voor mij om toch weer de zin van alles te zien en mijn frequentie hoog te houden zodat ik kan vanuit vreugde en visie kan manifesteren en creëren, is rechtstreeks naar de Bron gaan.

Wanneer ik vanuit het hoogste niveau van bewustzijn kijk naar wat zich op aarde afspeelt, zie ik het heel anders dan wanneer ik er middenin zit. Wanneer ik puur vanuit mijn dagelijkse mens-zijn kijk, en nog een zeer empathisch en heldervoelend mens ook, brandt mijn hart van pijn, verdriet en verontwaardiging. Maar wanneer ik waarneem vanaf het hoogste niveau van bewustzijn dat ik kan bereiken, ben ik kalmte.

En dan zie ik dat het kwalijke wat zich manifesteert op aarde, datgene wat liegt,  bedriegt, verkracht, corrumpeert, en schijnbaar vernietigt, simpel weg het NIET is. Het is de afwezigheid van alles wat vanuit de Lichtpool komt: liefde, natuurlijke orde, vreugde, saamhorigheid, eenheid.

Maar dit NIET kan niet wezenlijk vernietigen wat IS. Het maakt slechts zichtbaar waar we nog niet COMPLEET zijn.

Een voorbeeld. In mijn praktijk als psycholoog en regressietherapeut  zie ik vaak mensen die iets in hun jeugd (of vorige levens) heel erg NIET gehad hebben. Een vader. Een moeder. Veiligheid. Liefde. Eerlijkheid. Integriteit. Normaliteit.

En als deze mensen in hun huidig leven een bepaalde bewustzijnsgraad hebben, als ze niet zo beschadigd zijn dat ze een wezenlijke stoornis hebben ontwikkeld, maar in de kern heel zijn gebleven, zijn ze in staat deze eigenschappen neer te zetten op aarde – omdat ze de tegenhanger ervan hebben ervaren.

Het gat waar liefde had moeten zitten. De leemte waar de moeder had moeten koesteren. De leegte waar de vader had moeten ondersteunen.

Juist door de extreme ervaring van het NIET krijgen van buitenaf, gaan deze mensen ernaar op zoek – vaak eerst in de buitenwereld, maar uiteindelijk in zichzelf. De moeder in zichzelf, de vader in henzelf. De liefde. De authenticiteit. De moed. De integriteit. De creatieve inspiratie.

En het wonderbaarlijke is, dat deze mensen, ook al hebben ze het zelf niet gekregen, of juist OMDAT ze het niet hebben gekregen en zo dringend naar op zoek zijn gegaan, wonderwel goed in staat zijn het neer te zetten! Ze kunnen als geen ander de wezenlijke aard van het WEL, van liefde, moed, leiderschap, geven en manifesteren!

Wat gebeurt op persoonlijk niveau, speelt zich ook af op collectief niveau. Door het extreme optreden van het NIET, gaan steeds meer mensen dringend op zoek naar het WEL.

Als zoveel leiders corrupt zijn wat is dan ware autoriteit? Wat is dan waar leiderschap? Waar vind ik dat in mezelf? Hoe zet ik dat neer?

Als zoveel mensen en instanties zich liefdeloos gedragen, wat is liefde dan wel? Wat is saamhorigheid? Wat is gezonde liefde en compassie die ook zichzelf liefheeft, die zichzelf niet weggeeft, maar geeft vanuit de onuitputtelijke Bron?

Als er zoveel oneerlijkheid, verdraaiing en corruptie is, hoe weet je dan wat waar is? Wat is waarheid? Wat is dan ware integriteit? Hoe herken je die? Hoe onderscheidt die zich van illusie, misleiding, verleiding? Hoe zet je die neer? Wat heb je daarvoor nodig?

Allemaal vragen die leiden tot zelfverwerkelijking, tot uitlijning met ons ware Zelf, de ziel en de Bron.

Toen ik hierop mediteerde, zag ik vanuit het heelal een bijzonder beeld: het NIET en het WEL, als een cirkelvormige leegte en een ronde schijf, die plots door elkaar heen draaiden – passend als yin en yang. Ooit zal alles wat nu nog polair is, terugkeren naar de staat van Eenheid. Vanuit bewustwording, een natuurlijke beweging. Het kan niet anders. Het is een natuurwet.

Natuurlijk is dit niet van de enige op de andere dag gebeurd. Maar de ziel is eeuwig. Dit is niet de eerste planeet waarop dit proces zich afspeelt. Velen van ons hebben dit al eerder meegemaakt.

Velen van ons zijn in die fase van onze spirituele groei, dat we de stap gaan maken naar het zélf overstijgen van de polariteiten. Naar waar Meesterschap. Vaak met als laatste zetje dit proces van extreme openbaring.

Deze ontwikkeling is er een van eeuwen, van eonen. Maar de ziel is dan ook eeuwig. Ook al voelt het niet altijd zo op aarde: de ziel lijdt niet onder dit proces. De ziel stuurt ons aan. En de ziel beziet onze  groei met grote vreugde.

© drs. Wendy Gillissen, 2021
www.reincarnatietherapie.com

2 thoughts on “Het grote Bewustwordingsproces: van niet naar wel

  1. Fijn om te lezen, geeft troost.
    Tegelijk de vraag, hoe kom ik bij de Bron, mediteren lukt me niet, ik val steeds in slaap.
    Heb je daar advies voor?
    Groetjes Beatrijs

    1. Hoi Beatrijs, fijn dat je het mooi vond! Ik doe altijd superkorte, snelle meditaties om me bewust te verbinden met de Bron. Als je het niet gewend bent, kun je een iets langere doen, bijv. een korte aardingsoefening, dan verbinden met de Goddelijke vonk in je hart, stel je voor dat deze groter wordt, breidt het uit, steeds verder en hoger, met de intentie dat je contact maakt met het hoogste licht, de Hoogste Waarheid, de Bron. Een Arkansas kristal of brandberg kristal vasthouden helpt mij ook vaak. Succes! Groetjes Wendy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s