Oppression of truth before rise of consciousness

FB announced they were deleting “fake accounts” this week…. in its wake, it appears they are also deleting anything that threatens the Big Pharma money flow. Pages dealing with nature, organic food and health, ”alternative” opinion… with thousands of followers… gone. Just like that. It’s shocking. I wonder if it is even legal. On a spiritual level, how can we look at this? I would … Continue reading Oppression of truth before rise of consciousness

false reality

False reality

  False reality Lately I felt obliged to read some blog posts, channellings and articles on the nature of false reality.  Personally I never felt drawn to reading many of these channelings, but because my therapy clients sometimes talked about them, and experienced pain and confusion because of them, I began reading some of the material. False gods Now there are a couple of things … Continue reading False reality

De verborgen tirannie van de stille narcist

De meeste mensen kennen het prototype van de narcist wel: de persoon met het grote ego en de arrogante houding die altijd in het middelpunt van de belangstelling moet staan en over lijken gaat om aandacht te krijgen. Maar er is een nog gevaarlijker soort narcist wiens sluipende en destructieve gedrag veel langer verborgen kan blijven: de verborgen of sensitieve narcist. Misverstand Het grote misverstand … Continue reading De verborgen tirannie van de stille narcist

narcistische ouder

Opgroeien met een narcistische ouder

Wanneer je opgroeit met een narcistische ouder ervaar je de verwrongen uiting van het archetype van de vader- of de moederenergie. Een narcistische vader of moeder doet alsof. Hij of zij geeft met de ene hand, en neemt met de andere hand af. Wat betekent dat voor je ontwikkeling als kind, welke wonden veroorzaakt dat in je persoonlijkheid als volwassene? En hoe kun je die … Continue reading Opgroeien met een narcistische ouder

transformatieproces transformation

Hoe overleef ik mijn transformatieproces?

Veel mensen die zich op het spirituele pad bevinden, gaan op dit moment door een groot transformatieproces dat zich zowel in hun innerlijke wereld als in de buitenwereld afspeelt. Maar het eigenlijke proces en het werk dat ermee gepaard gaat, spelen zich af in de binnenwereld, waarbij de buitenwereld slechts fungeert als spiegel. Dit transformatieproces kom ik in de praktijk veel tegen als ”transit” van … Continue reading Hoe overleef ik mijn transformatieproces?

chiron

Chiron: the gift of the wound

When clients come to my practice for past life therapy, I usually draw their birth chart to get a good impression of their psychological issues and underlying themes. One of the first things I take a closer look at, is the placement of asteroid Chiron. Chiron Chiron is an asteroid, like a big rock or tiny planet, circling the Sun in its own orbit, that … Continue reading Chiron: the gift of the wound

chiron

Chiron: het geschenk van de wond

Wanneer mensen in mijn praktijk komen voor regressietherapie, maak ik meestal een geboortehoroscoop om een goede indruk te krijgen van hun thematiek. En één van de eerste dingen waar ik naar kijk, is de stand van de planetoïde Chiron. Chiron Chiron (nee, niet gyros, zoals ik wel eens hoor, en waar ik smakelijk om moet lachen, zeker vanwege mijn liefde voor Griekenland) is een planetoïde, … Continue reading Chiron: het geschenk van de wond

earthbound spirits

How to deal with earthbound spirits

When you are highly sensitive or raising your vibration, you will probably notice that your senses are heightened and you start feeling things much more intensely. Chances are, that you will also start sensing the energies around you much more consciously: the energies of the world and all living beings within it, but also of less tangible spirits like nature spirits, angels, elementals, and: spirits … Continue reading How to deal with earthbound spirits