love

Giving love or being love

A lovely blog post by Writing to Freedom got me musing on the subject of love. Incarnations Many of my past life therapy clients, when regressed back to the original reason they began the incarnation process, talk of love. They sense the lack of it on Earth or in other dimensions, they feel the suffering because of it, and off they go…. Only to have … Continue reading Giving love or being love

zielenet

Het zielenet – een valse samenzweringstheorie

Ik bezoek zelden tot nooit samenzweringstheorie websites omdat de energie ervan voor mij vaak nogal sensatiebelust, negatief, of dissonant aanvoelt. Dus, als ik geen vragen van verontruste lezers en cliënten had gekregen, was ik er nooit op gestuit: het zielenet oftewel de ”gedwongen reïncarnatie’’ theorie. Wat is dit voor theorie en waarom is deze in mijn optiek niet alleen een hoax, maar zelfs gevaarlijk? Vals … Continue reading Het zielenet – een valse samenzweringstheorie

Healing the inner wound as a way to spiritual mastery

The wound is the place where the light enters you. Rumi In my therapy practice I often see people who, just like me, began the incarnation process long ago from the desire to heal living beings – and especially those who suffer. This deep desire and the process of incarnation it sets in motion, also brings along with it some pitfalls and obstacles that need … Continue reading Healing the inner wound as a way to spiritual mastery

false reality

False reality

  False reality Lately I felt obliged to read some blog posts, channellings and articles on the nature of false reality.  Personally I never felt drawn to reading many of these channelings, but because my therapy clients sometimes talked about them, and experienced pain and confusion because of them, I began reading some of the material. False gods Now there are a couple of things … Continue reading False reality

Guest blog post on ”Your Magnificent Self” : Consciousness VS Artificial Intelligence

There is no such thing as coincidence: just when I was thinking about artificial intelligence and the consequences of its rapid rise for humanity, the wonderful Barbara Franken invited me out of the blue to write a guest blog for her website ”Me, My magnificent Self”. You can read the guest blog here: Guest blogger / author Feature Wendy Gillissen! ”The problem with AI   … Continue reading Guest blog post on ”Your Magnificent Self” : Consciousness VS Artificial Intelligence

Karma doesn’t exist

When an inner situation is not made conscious, it appears outside as fate.  Jung Sometimes, past life therapy clients arrive at my practice and sigh: “I must have done something terribly wrong in a past life, that my life is so hard right now. It must be karma.” When I hear this, I rush to explain that this is not how the Universe works. For … Continue reading Karma doesn’t exist

transformatieproces transformation

Hoe overleef ik mijn transformatieproces?

Veel mensen die zich op het spirituele pad bevinden, gaan op dit moment door een groot transformatieproces dat zich zowel in hun innerlijke wereld als in de buitenwereld afspeelt. Maar het eigenlijke proces en het werk dat ermee gepaard gaat, spelen zich af in de binnenwereld, waarbij de buitenwereld slechts fungeert als spiegel. Dit transformatieproces kom ik in de praktijk veel tegen als ”transit” van … Continue reading Hoe overleef ik mijn transformatieproces?

chiron

Chiron: het geschenk van de wond

Wanneer mensen in mijn praktijk komen voor regressietherapie, maak ik meestal een geboortehoroscoop om een goede indruk te krijgen van hun thematiek. En één van de eerste dingen waar ik naar kijk, is de stand van de planetoïde Chiron. Chiron Chiron (nee, niet gyros, zoals ik wel eens hoor, en waar ik smakelijk om moet lachen, zeker vanwege mijn liefde voor Griekenland) is een planetoïde, … Continue reading Chiron: het geschenk van de wond

animal souls

Hebben dieren ook een ziel?

Laatst kreeg ik een leuke vraag toegestuurd van een bezoeker van mijn site naar aanleiding van de bijzondere band met haar paard. De vraag was of dieren ook een ziel hebben, of ze ook incarneren om levenslessen te leren net als mensen, en of het mogelijk is voor dieren om te incarneren in andere soorten, of zelfs als mens. Bezield leven Toen ik deze vraag … Continue reading Hebben dieren ook een ziel?