Post-traumatic stress disorder – a limiting label?

Labels I don’t like labels. They explain little and stop us from thinking, exploring and understanding. They are like little boxes we put ourselves, others, and issues in. Still, sometimes we need labels in order to create shortcuts in conversation or explanation. Post-traumatic stress disorder or PTSD is such a label. Belated symptoms I see a lot of therapy clients who suffer from symptoms one … Continue reading Post-traumatic stress disorder – a limiting label?

Het helen van de innerlijke wond als weg naar meesterschap

The wound is the place where the light enters you. Rumi In mijn praktijk ontvang ik vaak mensen die, net als ikzelf ooit geïncarneerd zijn vanuit het verlangen om alle levende wezens te helen – en dan met name alle lijdende wezens. Dit diepe verlangen en het incarnatieproces dat dit op gang zet, brengt een aantal valkuilen, vraagstukken en obstakels met zich mee die onderweg … Continue reading Het helen van de innerlijke wond als weg naar meesterschap

babytrauma

Babytrauma

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vroege-pijn-is-latere-onrust~bb9f3356/ Operaties zonder verdoving, omdat babies toch geen pijn zouden voelen of snel vergeten – de kille ongevoeligheid waarmee artsen tot zelfs in de jaren 80 (en soms nu nog) naar babies keken, is onmenselijk – en jaren later worden de gevolgen van zulke wreedheid pas duidelijk door ”onverklaarbare” angsten en klachten. In de praktijk heb ik vaak clienten die 20, 30 of 40 jaar … Continue reading Babytrauma

blueprint

Healing our original blueprint

When people think of ‘past life therapy’ they often think of reincarnation and past lives. But in practice, it often turns out the incarnation process in this life – our original blueprint, our true self and our soul mission for our current life and personality – is just as important to heal as any past life. Blueprint Right before we begin our incarnation process in … Continue reading Healing our original blueprint

De Mythe van het loslaten

In spirituele en new age kringen wordt ons vaak geadviseerd  ‘gewoon los te laten’  als de ultieme oplossing voor problemen: in plaatjes op social media, in gesprekken, in workshops en allerlei soorten therapie settings. Maar is dat nu wel de ultieme oplossing? En is ‘loslaten’ werkelijk zo eenvoudig? Meer dan eens heb ik cliënten in mijn therapieruimte wanhopig horen uitroepen: “Ze vertellen me dat ik … Continue reading De Mythe van het loslaten

The myth of just letting go

In spiritual and new age circles, we are often advised to ‘just let go” as an ultimate solution: in pictures on social media, in conversations, in workshops and all kinds of therapy sessions. But is it really the end-all it’s cracked up to be? And is ‘just letting go’ really all there is to it? More than once I have had clients in my therapy … Continue reading The myth of just letting go

never forget nooit vergeten reincarnatie holocaust past lives reincarnation

Never forget

Scroll down for the Dutch version Fifteen years ago, when I underwent past life regressions to heal a past life as a girl who was experimented on and killed in a concentration camp, the internet was not as vast as it is today. After those sessions I did only a little research to find out if the gruesome story that had emerged from my past … Continue reading Never forget

Na de dood

Originally posted on Following the spiritual path:
Niet zo lang geleden kwam de kater enthousiast binnen met zijn tweede prooi dit jaar. Ik was erg verbaasd omdat zijn prooi geen muis of klein vogeltje was, maar een volwassen waterkip! Hij was ook erg trots en wilde niet loslaten. In plaats dat die zijn prooi opat, ging hij ermee spelen!Ik vond dit erg banaal en zijn dood niet… Continue reading Na de dood